Εξοικοινόμηση ενέργειας

Επικοινωνήστε μαζί μας για εξατομικευμένες λύσεις.

Οι κύριες δραστηριότητες μας εστιάζονται στο σχεδιασμό, προμήθεια, κατασκευή και συντήρηση ολοκληρωμένων λύσεων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Παράλληλα εκδίδονται Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης και Ηλεκτρολογικά Πιστοποιητικά.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜηχανικοΥ
  • Φωτοβολταϊκά
  • Net-metering
  • Έξυπνο σπίτι
  • Ενεργειακό πιστοποιητικό
  • Ηλεκτρολογικό πιστοποιητικό

Ρωτήστε μας...